Ruralul românesc în contextul strategiilor europene de dezvoltare

irinel-carlanaru4

Ruralul românesc în contextul strategiilor europene de dezvoltare

Adela Şerban

Alina Juravle (Gasler)

“Integrarea României în Uniunea Europeană presupune, pe lângă aspectul administrativ, formal, al aderării, cuplarea proceselor sociale româneşti la realităţile mai largi ale unei comunităţi regionale de state şi economii, conectarea viziunii de management guvernamental local la o viziune deja conturată şi înţeleasă ca proces regional incluziv susţinut pe un set de principii comune (dezvoltare durabilă, economie bazată pe cunoştere, egalitate de şanse etc.). Din cealaltă direcţie, spaţiului românesc, de a gândi (şi, deopotrivă, a solicita sprijin pentru) căi de atenuare a decalajelor de dezvoltare economică şi socială, aducând de asemenea realităţile României între realităţile referenţiale avute în vedere la proiectarea viziunii comunitare despre dezvoltare. Analiza efectuată – şi prezentată în cadrul acestui articol – indică existenţa unui grad ridicat de decuplare a realităţilor rurale româneşti de cele ale majorităţii statelor membre UE şi dezavantajul funcţional al României derivat din inadecvarea prioritizării obiectivelor strategice la starea acestor realităţi” (Read more).

Sursa foto: Irinel Cârlănaru Photography

Shortlink:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.