Raport migraţie Spania şi Italia

SPANISHIMMIGRATION

Studiu privind “Afirmarea identităţii şi integrarea socio-culturală a emigranţilor conaţionali pentru muncă în zonele metropolitane din Spania şi Italia”

“În primul rând, s-a urmărit ca interviurile pe bază de chestionar să fie realizate cu români care locuiesc atât în orasele Madrid si Roma cât si în asezările înconjurătoare ale acestor orase, dar care fac parte din zonele metropolitane respective. De altfel, în zonele înconjurătoare ale acestor orase imigranŃii români sunt mai grupaŃi, în sensul că trăiesc mai intens o viaŃă comunitară si de aceea pot fi mai usor abordaŃi pentru acceptarea autocompletării chestionarelor. În al doilea rând, s-a procedat la identificarea (pe baza contactelor cu migranŃii) a punctelor unde pot fi întâlnite grupuri de români (asezări în cadrul zonei, biserici, consulate etc). Acestea au devenit puncte primare de esantionare” (Read more).

Shortlink:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.